FIRA DE LA TECNOLOGIA APLICADA AL COMPLIANCE

En el marc d’aquest Congrés, ambdues Institucions organitzen la primera Fira Europea de la Tecnologia Aplicada al Compliance, destinada a oferir als professionals d’aquest sector (consultors, responsables de Compliance, empreses i organitzacions, així com Administracions Públiques) un marc comercial i científic de coneixement sobre les eines tecnològiques que s’apliquen al disseny, implementació i gestió dels sistemes de Compliance.

La Fira Europea de la Tecnologia Aplicada al Compliance es beneficia del notable poder de convocatòria de les institucions convocatòries (la Secció de Compliance de l’ICAB compta amb més de 17.000 col·legiats i ASCOM gairebé 1.000 associats i adherits, majoritàriament Compliance Officer i responsables de funcions de compliance) i de l’avantatge d’organitzar-se dins del marc del Congrés en ple Eixample de Barcelona, oferint a l’assistent la possibilitat de gaudir de la millor zona comercial, hotelera i cultural de la ciutat.

Les instalacions de l’ICAB ofereixen un espai propi, compost per:

ZONA DE EXPOSITORS
amb stand per a les empreses participants
SHOWROOM DE PRODUCTES I SERVEIS
de les empreses participants
ZONA DE CONFERÈNCIES
amb un programa científic propi

La Fira Europea de la Tecnologia Aplicada al Compliance disposa del seu propi comitè científic que elabora un programa de continguts destinats a oferir a l’assistent una visió actualitzada i pràctica sobre els usos de la tecnologia que s’estan aplicant a Compliance i la seva futura utilitat.

Entre els temes que es tractaran es troben en elaboració taules i panells sobre:

Ciberseguretat i Compliance en les organitzacions

Blockchain i la generació d’evidències
sobre l’eficàcia
del sistema de compliance

Present i futur de les aplicacions de
software
per a la gestió de compliance

Processos de Diligència Deguda i Tecnologia en les organitzacions