IL·LUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA (ICAB)

Ha demostrat ser, en els últims anys, un Col·legi Professional referent en l’estudi i la divulgació del Compliance i compta amb un dels Màsters en la matèria més complets i reconeguts del panorama nacional, que inclou en el seu claustre acadèmic a jutges i magistrats, fiscals, advocats/des, Compliance Officers i a tots els reguladors rellevants per a la funció de Compliance.

La Secció de Compliance de l’ICAB es va crear al maig de 2017 i des de la seva fundació s’ha destacat per una gran activitat en la divulgació del Compliance entre l’advocacia barcelonina que ha obert també a la societat civil.

Un dels seus objectius principals ha estat la cerca permanent del diàleg entre advocats/des i Compliance Officers a fi de trobar punts de col·laboració y sinèrgies comuns entre els consultors externs i les funcions de Compliance de les organitzacions.

http://www.icab.cat

ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE COMPLIANCE-ASCOM

És la més antiga i reconeguda associació de Compliance del panorama nacional. Actualment compta amb més de 1.000 associats i adherits persones físiques i el Congrés de Barcelona coincideix amb el seu 5è aniversari.

ASCOM és el membre a Espanya de IFCA- la International Federation of Compliance Associations que engloba les principals associacions de Compliance dels cinc continents, sumant conjuntament més de 20.000 associats i adherits a tot el món.

Entre les seves activitats principals cal destacar la certificació CESCOM, considerada la principal certificació professional de Compliance a Espanya i per a l’examen que es prepara als alumnes del màster ICAB, els DIÀLEGS DE COMPLIANCE que a Barcelona coorganitzen conjuntament ambdues entitats, el LLIBRE BLANC DE LA FUNCIÓ DE COMPLIANCE i la creació de l’INSTITUT D’ESTUDIOS DE COMPLIANCE amb un programa d’investigació i formació orientat a la especialització del Compliance Officer.

https://www.asociacioncompliance.com/