TAULES DE DEBAT: ELS PROTAGONISTES DEL COMPLIANCE

El I Congrés Compliance Barcelona compta amb tres panells de debat que tracten de reflexionar sobre el paper dels diferents membres de l’organització en el desenvolupament i implementació dels sistemes de Compliance.

A través dels TRES PANELLS, pretenem oferir una visió conjunta de com viuen i afronten la implantació del Compliance a les organitzacions i les seves relacions entre ells.

I: EMPRESARI, TREBALLADOR I COMPLIANCE OFFICER: UNA ALIANÇA INEVITABLE?

Representants d’associacions empresarials, sindicats i Compliance Officers comentaran com perceben i què esperen cadascun d’ells del Compliance i quines són les relacions que estableixen entre ells en el si de les organitzacions.

Si el Compliance millora l’organització i el paper de tots els seus membres, estan abocant a una aliança inevitable?

II: ELS COMPLIANCE OFFICERS DEBATEN SOBRE LA NECESSITAT DE REGULAR LA SEVA ACTIVITAT 

La segona taula reunirà a una ampla representació de Compliance Officers que exerceixen la seva tasca en diversos tipus d’organitzacions.

Debatran sobre quines són les pressions principals que reben a l’hora d’exercir la seva tasca i com s’hauria de regular la seva activitat per garantir l’autonomia i independència adequades. 

III: ADVOCAT I AUTORREGULACIÓ:  UNA PROFESSIÓ MIL·LENÀRIA FRONT UN CANVI DE PARADIGMA

L’advocat no és aliè a l’eclosió de l’autorregulació, que l’ha obligat a revisar el seu rol tradicional i comprendre quins són els plantejaments professionals que pot o ha d’adoptar en el futur.

Parlarem sobre això amb advocats que han optat per opcions professionals no tradicionals com Compliance Officers, delegat de protecció de dades o auditor de sistemes de Compliance.

PANELLS TÈCNICS

El programa acadèmic del I Congrés Compliance Barcelona s’articula mitjançant dos tipus de panells tècnics, destinats a diferents perfils d’assistents, que s’ofereixen simultàniament en sales independents.

PANORAMA GENERAL: Destinat a facilitar a l’assistent una comprensió ampla sobre què és el Compliance i quines són les grans tendències actuals de la mà dels millors experts i autoritats en la matèria.

ÈTICA, BON GOVERN I COMPLIANCE:
LES ORGANITZACIONS FRONT AL PARADIGMA DEL S XXI

Aquest panell analitzarà la relació existent entre la Responsabilitat Social Corporativa, el Bon Govern i el Compliance per facilitar una comprensió sobre el terme Compliance: què significa, quines són els seus fonaments i com podem identificar un sistema o programa de Compliance.

CLAUS PRÀCTIQUES PER 
IMPLEMENTAR
COMPLIANCE EN UNA PYME

En un país de PIMES com el nostre, les dificultats d’implementar Compliance en aquest tipus d’organitzacions no poden faltar.

Quines són las dificultats principals del Compliance a les PIMES? Com podem afrontar-lo?

CAP A ON VA LA
RESPONSABILITAT PENAL DE LA
PERSONA JURÍDICA

Hem creat un panell extraordinari d’experts en responsabilitat penal de la persona jurídica per a que,
gairebé complerts nou anys de la seva introducció en el Codi Penal, ens ajudin a comprendre a on hem arribat i quines són les tendències de futur.

QÜESTIONS AVANÇADES: Destinat a tractar novetats per a Compliance Officers en actiu o experts en la matèria que prefereixin optar per continguts molt més específics.

TECNOLOGIA I CIBERSEGURETAT EN ELS CANALS DE DENÚNCIA 

Les preguntes sobre l’ús d’eines tecnològiques per a la gestió de canals de denúncia s’acumulen a les taules de les funcions de Compliance. En aquesta taula, experts en tecnologia ens ajudaran a comprendre la importància de la ciberseguretat dels canals i coneixerem els avenços que s’han realitzat en matèria d’accés tecnològic de l’usuari al canal i flexibilitat en la gestió dels mateixos.

CANALS DE DENÚNCIA I PROTECCIÓ DEL DENUNCIANT: DIRECTIVA COMUNITÀRIA I PROJECTE DE LLEI ESPANYOL

Aprofitarem l’anàlisi de la nova directiva comunitària sobre protecció als denunciants i l’esborrany de projecte de llei espanyol, per analitzar
com han de protegir les organitzacions als seus denunciants i quin és l’estatut legal que se’ls hauria d’oferir.

INCIDÈNCIA DEL COMPLIANCE EN LES ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL D’ORGANITZACIONS I DIRECTIUS

L’interès creixent dels directius per la seva responsabilitat en la gestió dels riscos de l’organització impacta directament en les assegurances de D&O alhora que les companyies asseguradores comencen a considerar la rellevància que té la implementació de sistemes de Compliance.